تماس با کلینیک شاهی سمپاشی و ضدعفونی کرونا و اماکن

متقاضیان کار در کلینیک شاهی به موارد زیر دقت فرمایند.

درکلینیک شاهی به کسانی که استخدام شوند از حقوق نسبتا بالایی برخوردار می شوند.

از تمام تهران می توانند مشغول به کار شوند.

کار به صورت دورکاری میباشد

شرایط سنی نداریم.

برای اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ و بله به شماره 09934271365 مسئول امور اداری پیام دهید.

www.clinic-shahi.ir

کلینیک سمپاشی شاهی.کلینیک سمپاشی نور شاهی.کلینیک نورشاهی.سمپاشی ارزان.ضدعفونی اماکن.سمپاشی گل و گیاه.

www.clinic-shahi.ir

By shahi