تماس با کلینیک شاهی سمپاشی و ضدعفونی کرونا و اماکن

متقاضیان کار در کلینیک شاهی به موارد زیر دقت فرمایند.

کلینیک شاهی به کسانی که استخدام شوند از حقوق نسبتا بالایی برخوردار می شوند.

از تمام تهران می توانند مشغول به کار شوند.

کار به صورت دورکاری میباشد

شرایط سنی نداریم.

برای اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ به شماره 09122275865 مسئول امور اداری پیام دهید.

By shahi