تماس با کلینیک سمپاشی

دوستان عزیز برای مشاوره در خصوص گل و گیاه و سمپاشی و یا ضدعفونی کرونا و یا ضدعفونی اماکن می توانید با شماره 02166935985 در تهران تماس حاصل نمایید. مشاوره شبانه روزی می باشد.

ما منتظرانتقادات و یا پیشنهادات شما هستیم.

By shahi